Menu

Odmiany konopi. Rozróżnienie ze względu na ich występowanie oraz potrzeby przemysłu i handlu.

10 grudnia, 2021 - Uncategorized

Koncepcja podziału konopi, na poszczególne rodzaje (taksony), pojawił się już w 1783 roku. Za sprawą „Encyclopedique de botanique”, w której to opublikowano po raz pierwszy opis gatunku konopi, stworzony przez Jeana Baptiste Pierre Antoine de Monet de Lamarck. Uff, naprawdę długie imię i nazwisko. 

POSZCZEGÓLNE GATUNKI KONOPI.

Współcześnie prowadzone badania genetyczne rodziny konopi, prowadzone na roślinach pochodzących z terenów całego świata potwierdziły, że potitypowa koncepcja ich rodzaju, jest autentyczna i prawdziwa. Dodatkowo, badania te pozwoliły wyróżnić:

  1. Konopie siewne,
  2. Konopie indyjskie,
  3. Konopie dzikie.

Naukowcy dowiedli również tego, że oprócz trzech, wyżej wymienionych taksonów, istnieje jeszcze na świecie 7 taksonów domniemanych. Oznacza to, że już dziś wiadomo, że gatunki te istnieją i można na to dostarczyć bezpośrednie dowody, jednak botanika nie zdołała jeszcze dostatecznie i na tyle dokładnie ich zbadać, by można było mówić, o tym, że są one osobnymi gatunkami konopi. Niemniej, takiego właśnie efektu, możemy się spodziewać w niedalekiej przyszłości. 

PODZIAŁ MARIHUANY ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY ORAZ JEJ WYSTĘPOWANIE.

Rozróżnienia związane z konopnymi, nie są wcale takie proste. Dodatkowo, ze względu na to, że są one wykorzystywane przez ludzi już od bardzo dawna, nie tylko w ziołolecznictwie czy medycynie, ale również w przemyśle i produkcji, należy uwzględnić podział związany z ich eksploatacją oraz pozyskiwaniem. Biorąc ten właśnie współczynnik pod uwagę, wyróżniamy: 

Decydującą rolę, w tym sposobie klasyfikacji odmian marihuany (dostępnych pod tym linkiem) przeznaczonej na potrzeby przemysłu oraz handlu, odgrywa ich pula genowa. Przez co trzecią grupę, stanowią konopie ruderalne. Rośliny tego typu, charakteryzują się tym, że zasiedlają one podłoża zmienione przez człowieka, takie jak np. środowiska miejskie, drogi, przydroża, tereny kolejowe, parkingi, place, wysypiska śmieci itp. Rośliny ruderalne, ze względu na to, że zostały wyparte z naturalnych dla siebie, wcześniej zajmowanych obszarów środowiska, potrafiły się dostosować do zmienionych przez działalność człowieka, nowych dla nich warunków.